Логотип

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТТ УКРАЇНА» будь-якій фізичній особі укласти договір про надання освітніх послуг (далі - «Договір»). Цей Договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів. Уважно ознайомтеся з текстом цього Договору. Будь-які питання стосовно положень Договору, які є для Вас незрозумілими, порядку та умов отримання послуг, Ви можете з’ясувати у центрі обслуговування телефонами: (067) 644-80-44, (063) 644-80-44, (050) 644-80-44.

Виконуючи дії, спрямовані на отримання освітніх послуг, передбачені цим Договором, Ви підтверджуєте, що Вам зрозумілі, Ви приймаєте і погоджуєтесь з умовами цієї оферти.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 1.2. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

Пропозиція (публічна оферта)

Наведений нижче текст Договору про надання послуг адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України, і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Товариства з обмеженою відповідальністю “ОТТ УКРАЇНА”, що надає онлайн - сервіс TRINITY-TV , розташованого за адресою: м. Київ, бул. Гавела Вацлава, 6, корп. 17 (далі - Адміністратор), в особі директора Резунова Олександра Сергійовича, який діє на підставі Статуту.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

6. УМОВИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОСЛУГ

7. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГИ

У всіх вищеперерахованих випадках перерахунок щомісячної вартості абонентської плати не відбувається.

8. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМОЮ ПОСЛУГОЮ

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

10. ІНШІ УМОВИ